Kurs światła w fotografii - fragmenty


Fragmenty kilku lekcji.Fragment lekcji o zafarbie w fotografii.Podstawy. Ilość i jakość światła.