Regulamin i polityka prywatności


Definicje

Organizator - Szymon Zduńczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Foto Oko, NIP: 741-190-28-54, REGON: 221586888 siedziba firmy: Gdańsk Ul. Porębskiego 68/7, kod pocztowy: 80-180 Gdańsk lub jego pracownicy lub współpracownicy.
Uczestnik - osoba, która zapisała się na kurs fotograficzny.
Webinar, konferencja online, spotkanie online - konferencja internetowa na platformie do dystrybucji dźwieku i obrazu oraz z możliwością udziału w czacie na żywo. Spotkania online są określone co do dnia i godziny oraz są prowadzone na żywo.
Akademia Foto Oko, kurs abonamentowy - internetowa szkoła fotografii, w której Uczestnik uczy się zdalnie. Dostęp do poszczególnych kursów odbywa się za pomocą internetu i po opłaceniu 30. dniowego abonamentu.

Regulamin i polityka prywatności darmowych webinarów, kursów, szkoleń fotograficznych

1. Aby skorzystać z darmowego kursu fotografii Uczestnik musi podać swoje imię i adres e-mail. Adres e-mail jest niezbędny do wysłania poradnika/szkolenia/kursu, a imię do zwracania się po imieniu.

2. Dane Uczestnika nie będą udostępniane publicznie i przekazywane osobom trzecim.

3. W każdej chwili Uczestnik może się wypisać się z darmowego kursu. Dane zostaną skasowane.

4. Uczestnik zgadza się na to, że Organizator może wysyłać informację o płatnych i bezpłatnych kursach fotograficznych i szkoleniach.

Regulamin i polityka prywatności płatnych kursów online lub kursów wideo

1. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w kursie online jest posiadanie łącza internetowego z minimum 1Mb przepustowością i komputera stacjonarnego wyposażonego w monitor rozdzielczośći 1280x720px, głośniki i z zainstalowaną przeglądarką internetową.

2. Organizator nie odpowiada za błędy po stronie Uczestnika w szczególności za błędy połączenia internetowego, błędy oprogramowania zainstalowanego na komputerze, błędy urządzeń podłączonych do komputera, błędy podzespołów komputerowych, błędów obsługi programów komputerowych i obsługi samego komputera.

3. Aby skorzystać z kursu online uczestnik musi podać swoje imię i adres e-mail. E-mail jest niezbędny do wysłania kolejnych lekcji. Imię jest potrzebne do tworzenia spersonalizowanych wiadomości e-mail z zawartością kursu. Kolejnym krokiem jest dokonanie płatności za pomocą bezpiecznej platformy płatniczej Dotpay. Po wykonaniu przelewu uczestnik otrzymuje potwierdzenie wpłaty. Następnie uczestnik otrzymuje wiadomość e-mail, w której musi potwierdzić uczestnictow w kursie klikając w podany link. Po potwierdzeniu uczestnik otrzymuje potwierdzenie zapisu na kurs i dalsze instrukcję dotyczące kursu.

4. Gdy płatnośc została zrealizowana w dni robocze od poniedziałku do piątku, potwierdzenie zapisu na kurs online trwa do 24 godzin, choć najcześciej wynosi kilka minut. Płatność wykonana w dni wolne od pracy w tym soboty i niedziele powoduje, że pierwsza lekcja wysyłana jest do 48 godzin. Zależy to od możliwości banku, którego posiadaczem konta jest uczestnik. Większość elektronicznych systemów pracuje w dni wolne od pracy i pierwsza lekcja przychodzi w kilka minut od wykonania przelewu.

5. Kurs można opłacić bez użycia platformy Dotpay za pomocą zwykłego przelewu. Aby to uczynić należy skontaktować się z organizatorem Szymonem Zduńczykiem w celu ustalenia niezbędnych szczegółów. Uczestnik otrzymuje pierwszą lekcje do 48 godzin od wykonania przelewu i jednocześnie wysłania wiadomości e-mail (którego organizator potwierdził) lub listu poleconego na adres organizatora z formułą: „Składając zamówienie akceptuję Politykę prywatności i regulamin oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencję Foto Oko Szymon Zduńczyk (Ul. Porębskiego 68/7, Gdańsk) dla potrzeb realizacji procesu zapisu na kurs/zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Mam prawo wglądu i poprawiania swoich danych.” Spełnienie tych dwóch warunków czyli opłacenie kursu i wysłanie powyższej formuły jest konieczne aby zapisać się na kurs online.

6. Przebieg kursu online. Po opłaceniu kursu uczestnik otrzymuję dostęp do materiałów edukacyjnych (wideo, nagrania audio, rysunki, tekst i innych) oraz do spotkań online na okres 100 dni. Materiały wideo muszą być pobrane przez Uczestnika. Pozostałe materiały edukacyjne również muszą być pobierane na lokalny dysk twardy i/lub drukowane przez Uczestnika.

Kurs składa się z lekcji teoretycznych i/lub instruktaży oraz ćwiczeń wideo, prac domowych (materiał wideo) i motywatorów (karteczek przypominajacych o pracy domowej). Linki do matriałów edukacyjnych wysyłane są drogą e-mailową. Uczestnik po pobraniu materiałów wideo wykonuje zawarte w nich ćwiczenia, drukuje motywatory i odrabia pracę domową. Raz w tygodniu organizowane są konferencje online. Uczestnik ma prawo wysłać do 3. zdjęć na jedno spotkanie. Zdjęcia należy przesyłać drogą e-mailową na wskazany adres e-mail. Zdjęcia wysłane na inny adres mailowy nie będą omawiane.

Zdjęcia powinny mieć w nazwie rodzaj kursu i temat ew. tutuł. Np. gdy pierwotnie zdjęcie nazwane było DSC_34892, bieżący kurs nazywa się Zrozumieć czas i przysłonę, bieżący temat to głębia ostrości a tytuł zdjęcia to Pejzaż kaszubski, należy zmienić nazwę pliku na przykładowo: 01_czas_przysłona-glebia_ostr-pejzaz_kaszubski. Zamiast zdjęć można zadać jedno pytanie na jedno spotkanie dot. techniki fotografowania, sprzętu. Jest możliwość pobrania bieżącego materiału wideo ze spotkania online. Wideo jest udostępniane przez umieszczenie na serwerze do 3 dni od terminu spotkania online. Ostatni materiał wideo udostepniany jest do 7 dni od daty przeprowadzenia spotkania online. Materiały wideo z wcześniejszych spotkań online nie są udostępniane. Materiały te nie są poddawane montażowi wideo. Uczestnik ma obowiązek skasowania wszystkich nagrań wideo ze spotkań online po 100 dniach od zakończenia kursu.

W każdym momencie trwania kursu online uczestnik ma prawo podejść do testu wiedzy i otrzymać dyplom ukończenia tego kursu. Test wiedzy jest bezpłatny. Poprawka testu wiedzy jest płatna i wynosi 17zł brutto. Należy odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 60% pytań. Natychmiast po zdaniu testu wiedzy drukowany jest elektroniczny dyplom (plik w formacie PDF). Dyplom jest zaświadczeniem ukończenia kursu spełniajacym wymagania rozporządzenia MPiPS z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. nr 177 poz. 1193, z późn. zm.). Oznacza to, że majac taki dyplom Uczestnik może ubiegać się np. o dofinansowanie z urzedu pracy. Aby podejśc do egzaminu i otrzymać dyplom Uczestnik musi podać nr PESEL będący uwiarygodnieniem Uczestnika. Dyplom należy wydrukować na papierze formatu A4 we własnym zakresie.

7. Dane uczestnika nie bedą przekazywane osobom trzecim.

8. W każdej chwili uczestnik może wypisać się z kursu online. Dane uczestnika zostaną skasowane.

9. Część teoretyczna kursu jest w wersji elektronicznej, czyli bez nośnika np. DVD.

10. Materiały wideo i inne materiały szkoleniowe dostępne będą do 100 dni od momentu zaksiegowania wpłaty.

11. Wszystkie materiały szkoleniowe są własnością Szymona Zduńczyka i podlegają ochronie praw autorskich. Uczestnik wykupuje dostęp do tych materiałów tylko dla własnego użytku. Uczestnik ma prawo odtwarzać lekcje wideo tylko na swoich urządzeniach: komputerze, laptopie, palmtopie, odtwarzaczu MP4 itp.

12. Wszelkie przekazywanie lekcji wideo oraz zdjęć osobom trzecim, udostępnianie publiczne za pomocą programów komputerowych, umieszczanie na jakichkolwiek portalach, wypożyczanie, publiczne odtwarzanie i w szczególności przesyłanie mailem jest zabronione.

13. Materiały wideo do kursu online nie może być odsprzedawane.

14. W cenę kursu nie jest wliczona konsultacja telefoniczna lub e-mailowa. Uczestnik może zgłosić jedynie błędy i braki w kursie. Wyjątek stanowi sytuacja gdy uczestnik wykupił prywatne lekcje z prowadzącym lub wykupił kurs w opcji PREMIUM.

15. Uczestnik oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do zdjęć i/lub prawa do wizerunku fotografowanych osób widniejących na zdjęciach wysłanych do omówienia na spotkaniu online. Uczestnik oświadcza, że nie narusza praw osób trzecich wykonanym zdjęciem. Uczestnik zagadza się, na to, że Organizator nagrywa materiał wideo ze spotkania online i udstępnia to nagranie innym uczestnikom kursów, którzy mogą pobierać ten materiał wideo na dysk urządzenia elektronicznego i odtwarzać do 100 dni po zakończeniu kursu.

16. Uczestnik kursów online zgadza się na wykorzystanie jednego swojego zdjęcia wykonywanego w trakcie kursu na stronie internetowej Organizatora, portalach społecznościowych oraz na forach internetowych oraz w celach marketingowych i komercyjnych. Wyjątek stanowi zdjęcie z wizerunkiem osoby trzeciej.

18. Składając zamówienie uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Agencję Foto Oko Szymon Zduńczyk (Ul. Porębskiego 68/7, Gdańsk) dla potrzeb realizacji procesu zapisu na kurs zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Uczestnik ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

Regulamin i polityka prywatności płatnych plenerów, warsztatów i kursów stacjonarnych

1. Prowadzącym kursy fotograficzne i autorem programu jest Szymon Zduńczyk /lub jego współpracownicy/ zwanym dalej Organizatorem. Prawa autorskie dotyczące programu i wykładów, ćwiczeń i warsztatów należą do Organizatora.

2. Uczestnikiem może być każda osoba zainteresowana fotografią, która ma ukończony 18 rok życia. Osoby nieletnie mają obowiązek posiadania pozwolenia od rodziców lub prawnych opiekunów.

3. Zapisy na kurs można dokonywać za pomocą formularza internetowego, drogą telefoniczną lub e-mailową. Rezerwacja jest ważna po dokonaniu wpłaty wpisowego lub całości kwoty. Uczestnik na prośbę otrzymuje fakturę. Przy zapisach na dane kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Płatności w przypadku kursów, plenerów lub warsztatów trwających ponad 5. godzin. Uczestnik, który wpłacił część opłaty wpisowego, zobowiązany jest do wniesienia pozostałej kwoty w terminie do 14. dni od zapisu. Brak tej kwoty powoduje skreślenie z listy uczestników.

5. Rezygnacja z kursu.

W przypadku kursów stacjonarnych 5. godzinnych uczestnik, który wpłacił pełną opłatę wpisowego, ma prawo rezygnacji z kursu na 3 dni przed rozpoczęciem kursu do godz. 12.00. Jak obliczane są te 3 dni? Jeśli szkolenie ma się odbyć w sobotę, to możliwość rezygnacji z kursu istnieje do środy do godziny 12.00. Rezygnację Uczestnik może zgłaszać drogą telefoniczną lub e-mailową. Rezygnacja jest ważna po potwierdzeniu Organizatora jej przyjęcia drogą telefoniczną lub e-mailową. Po potwierdzeniu rezygnacji, Uczestnik ma prawo do zwrotu wpłaconych kwot wpisowego do 7. dni roboczych.

W przypadku kursów, plenerów lub warsztatów trwających ponad 5. godzin Uczestnik, który wpłacił pełną lub część opłaty wpisowego, ma prawo rezygnacji z kursu na 30 dni przed rozpoczęciem kursu Rezygnację Uczestnik może zgłaszać drogą telefoniczną lub e-mailową. Rezygnacja jest ważna po potwierdzeniu Organizatora jej przyjęcia drogą telefoniczną lub e-mailową. Po potwierdzeniu rezygnacji, Uczestnik ma prawo do zwrotu 50% wpłaconych kwot wpisowego do 7. dni roboczych. Pozostałe 50% wpłaconej kwoty jest karą umowną przekazaną Organizatorowi. Jeśli Uczestnik zgłosił skutecznie rezygnację po terminie 30 dni przed rozpoczęciem kursu, np. na 29 dni przed rozpoczęciem kursu, Uczestnik przekazuje Organizatorowi 100% wpłaconej kwoty jako karę umowną z tytułu rezygnacji z kursu. Jeśli uczestnik otrzymał bonusy do danego szkolenia np. kursy wideo, to zwracana kwota potrącona jest o wartość tego kursu. Np. jeśli plener kosztował 300zł, a dostarczone bonusy miały wartość 100zł, to maksymalna kwota do zwrotu wyniesie 200zł.

6. Najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem kursu Organizator wysyła szczegółowe informacje: czy kurs się w ogóle odbędzie, a jeśli się nie odbędzie to jaki jest następny termin, gdzie kurs ma się odbyć, jak należy się przygotować. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że bez informacji potwierdzającej odbycie się kursu wysyłanego przez Organizatora, kurs nie odbędzie się. Informacja jest przesyłana drogą e-mailową na adres podany w formularzu zapisu na kurs. W przypadku braku takiej informacji na 3 dni przed odbyciem się kursu Uczestnik ma obowiązek osobistego kontaktu z Organizatorem, ponieważ zawsze istnieje ryzyko nie dotarcia wiadomości e-mail. Organizator nie odpowiada za zwrot kosztów związanych z dotarciem Uczestnika na miejsce odbycia się szkolenia w przypadku braku potwierdzenia, czy kurs rzeczywiście ma się odbyć. Jak obliczane są 3. dni? Jeśli szkolenie ma się odbyć w sobotę, to informacja o odbyciu lub nie odbyciu się kursu wysyłana jest w środę do godziny 16.00.

7. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć i filmów wideo ze swoim wizerunkiem na stronie internetowej Organizatora, portalach społecznościowych oraz na forach internetowych. Zdjęcia mają na celu dokumentację wydarzenia i nie mogą być używane jako bezpośrednia reklama np. jako baner na obcej stonie internetowej. Określa się limit nagrania wideo z kursu na 20min.

8. Organizator wyraża zgodę na publikację zdjęć i filmów wideo ze swoim wizerunkiem na stronie internetowej Uczestnika, portalach społecznościowych oraz na forach internetowych. Zdjęcia mają na celu dokumentację wydarzenia i nie mogą być używane jako bezpośrednia reklama np. jako baner na obcej stronie internetowej. Określa się limit nagrania wideo z kursu na 20min.

9. Wykup vouchera uprawnia do wzięcia udziału w kursie i jest jednocześnie dowodem zapłaty. Voucher jest ważny przez 12 miesięcy i jest ważny tylko na konkrety kursu.

8. Organizator ma prawo do przesunięcia lub odwołania terminu kursu w każdej chwili. W takiej sytuacji wszystkie kwoty wpisowego będą zwracane lub przechodzi na kolejny termin kursu, jeśli Uczestnik wyrazi na to zgodę. Wpłacona kwota będzie zwracana do 7. dni roboczych. Organizator nie zwraca kosztów związanych z odwołaniem lub przesunięciem terminu kursu np. noclegów, kosztów transportu.

10. Wybrane kursy i szkolenia objęte są 100% gwarancją satysfakcji. W przypadku kursów stacjonarnych objętych 100% gwarancją satysfakcji, jeśli Uczestnik w ciągu drugiej godziny stwierdzi, że kurs nie odpowiada jego oczekiwaniom otrzyma zwrot całej wpłaconej kwoty do 7 dni roboczych. Nie można zrezygnować w ciągu pierwszej godziny prowadzenia warsztatów. Rezygnację należy złożyć prowadzącemu kurs. Brak słownej rezygnacji nie uprawnia do zwrotu pieniędzy. Oddalenie się z miejsca szkolenia traktowane jest jako rezygnacja bez możliwości zwrotu wpłaconej kwoty.

11. W przypadku opadów deszczu podczas prowadzenia kursu w plenerze i braku możliwości jego kontynuacji, dokończenie kursu następuje innego dnia wyznaczonego przez Organizatora lub zmieniany jest program kursu. O braku możliwości kontynuacji lub zmianie programu decyduje prowadzący kurs.

12. Uczestnik kursów stacjonarnych zgadza się na wykorzystanie swoich zdjęć wykonywanych w trakcie kursu na stronie internetowej Organizatora, portalach społecznościowych oraz na forach internetowych. Są to zdjęcia wykonane zgodnie z instrukcją, według programu, na bieżąco korygowane przez prowadzącego. Zdjęcia będą opatrzone imieniem i nazwiskiem Uczestnika jeśli takie dane będą dostępne Organizatorowi. Uczestnik jest odpowiedzialny za dostarczenie informacji o autorstwie swojego zdjęcia przed publikacją.

13. Organizator kursów stacjonarnych zgadza się na wykorzystanie swoich zdjęć wykonywanych w trakcie kursu na stronie internetowej Organizatora, portalach społecznościowych oraz na forach internetowych. Zgoda dotyczy również wizerunku Organizatora lub jego pracowników.

14. W sytuacji, gdy podczas kursu nagrywany jest materiał wideo, który w przyszłości będzie udostępniany odpłatnie, Uczestnik zgadza się na bezpłatne użycie swoich zdjęć wykonanych podczas kursu przez Organizatora. Uczestnik zgadza się również na użycie swojego wizerunku na potrzeby odpłatnego filmu pod warunkiem, że proporcja wysokości twarzy do wysokości kadru filmowego wynosi maksymalnie 1:10, czyli wysokość twarzy Uczestnika stanowi 1/10 lub mniejszą część wysokości kadru lub w sytuacji gdy twarz Uczestnika jest nieczytelna, np. jest ustawiony tyłem do kamery. Każda oferta zawiera informację, czy taki materiał będzie realizowany. O fakcie nagrywania takiego materiału wideo Uczestnik zostanie dodatkowo poinformowany drogą mailową na 10 dni przed rozpoczęciem kursu.

15. Uczestnik zgadza się na przetwarzanie i wykorzystanie oraz umieszczenie w bazie danych Organizatora, także w systemach informatycznych danych osobowych w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe Uczestnika są użyte tylko w celu realizacji kursu oraz ewentualnie wystawienia faktury i nie są przekazywane osobom trzecim.

Regulamin i polityka prywatności płatnych webinarów

1. Aby skorzystać z webinara, czyli internetowego seminarium uczestnik musi podać swoje imię i adres e-mail. E-mail jest niezbędny do wysłania materiału wideo nagranego podczas webinara. Imię jest potrzebne do tworzenia spersonalizowanych wiadomości e-mail. Kolejnym krokiem jest dokonanie płatności za pomocą bezpiecznej platformy płatniczej DotPay. Po wykonaniu przelewu uczestnik otrzymuje potwierdzenie wpłaty. Następnie uczestnik otrzymuje wiadomość e-mail, w której musi potwierdzić uczestnictow w kursie klikając w podany link. Po potwierdzeniu uczestnik otrzymuje wiadomość e-mail z dostępem do pokoju webinarowego (jest to miejsce gdzie można uczetniczyć w webinarze za pomocą specjelnej platformy do przesyłania dźwieku i obrazu) oraz hasło. Po zakończeniu webinara materiał wideo jest poddawany montażowi. Uczestnik otrzymuje materiał wideo do 7 dni roboczych od daty zorganizowanego webinara.

2. Kurs można opłacić bez użycia platformy DotPay za pomocą zwykłego przelewu. Aby to uczynić należy skontaktować się z organizatorem Szymonem Zduńczykiem w celu ustalenia niezbędnych szczegółów. Uczestnik otrzymuje pierwszą lekcje do 48 godzin od wykonania przelewu i jednocześnie wysłania wiadomości e-mail (którego organizator potwierdził) lub listu poleconego na adres organizatora z formułą: „Składając zamówienie akceptuję Politykę prywatności i regulamin oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencję Foto Oko Szymon Zduńczyk (Ul. Porębskiego 68/7, Gdańsk) dla potrzeb realizacji procesu zapisu na kurs/zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Mam prawo wglądu i poprawiania swoich danych.” Spełnienie tych dwóch warunków czyli opłacenie kursu i wysłanie powyższej formuły jest konieczne aby zapisać się na kurs wideo.

3. Dane uczestnika nie bedą przekazywane osobom trzecim.

4. W każdej chwili uczestnik może wypisać się z webinara. Powoduje to zaprzestanie wysyłania wiadomości e-mail.

5. Uczestnik ma możliwość zrezygnowania z kursu i otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty. Terminy zwrotów podawane są w ofercie i zaczynają się od 10 dni od momentu zaksiegowania wpłaty.

6. Zapis wideo z webinara jest w wersji elektronicznej, czyli bez nośnika np. DVD.

7. Materiały wideo i inne materiały szkoleniowe dostępne będą do 45 dni od momentu zaksiegowania wpłaty.

8. Wszystkie materiały szkoleniowe są własnością Szymona Zduńczyka i podlegają ochronie praw autorskich. Uczestnik wykupuje dostep do tych materiałów tylko dla własnego użytku. Uczestnik ma prawo odtwarzać lekcje wideo tylko na swoich urządzeniach: komputerze, laptopie, palmtopie, odtwarzaczu MP4 itp. Dokumentem potwierdzajacym legalność posiadania kursu wideo jest potwierdzenie wpłaty z platformy DotPay, potwierdzenie przelewu bankowego, paragon lub rachunek (w przypadku kontroli np. organów ścigania, policji skarbowej itp.).

9. Wszelkie przekazywanie zapisu wideo z webinara oraz zdjęć osobom trzecim, udostępnianie publiczne za pomocą programów komputerowych, umieszczanie na jakichkolwiek portalach, wypożyczanie, publiczne odtwarzanie i w szczególności przesyłanie mailem jest zabronione.

10. Kurs wideo nie może być odsprzedawany.

11. W cenę kursu nie jest wliczona konsultacja telefoniczna lub e-mailowa. Uczestnik może zgłosić jedynie błędy i braki w kursie.

12. Składając zamówienie uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Agencję Foto Oko Szymon Zduńczyk (Ul. Porębskiego 68/7, Gdańsk) dla potrzeb realizacji procesu zapisu na kurs zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Uczestnik ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

13. Na życzenie uczestnikowi wystawiana jest faktura. Zapotrzebowanie należy zgłaszać drogą mailową: kursy@foto-oko.pl.

Cookies /ciasteczka/

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Agencja Foto Oko Szymon Zduńczyk, Ul. Porębskiego 68/7, Gdańsk.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony inte
rnetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Reklamacje i zwroty

1. Uczestnik kursu stacjonarnego może zrezygnować bez podawania przyczyn maksymalnie na 4 dni przed terminem kursu. W takiej sytuacji wpłacona kwota będzie zwracana do 7 dni roboczych. W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu w późniejszym terminie wpłacona kwota nie będzie zwracana. Rezygnację należy złożyć za pomocą e-maila: kursy@foto-oko.pl . Złożenie rezygnacji drogą mailową jest uznane za skuteczne po otrzymaniu potwierdzenia doręczenia.

2. Uczestnik ma możliwość zrezygnowania z kursu fotografii wideo, online lub premium (100% gwarancja satysfakcji) i otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty. Terminy możliwości zwrotów towaru/usługi podawane są w ofercie i zaczynają się od 10 dni od momentu zaksięgowania wpłaty. Możliwość zwrotu kursu nie dotyczy sytuacji, gdy uczestnik zaliczył test sprawdzający wiedzę i otrzymał wydrukowany elektronicznie dyplom ukończenia kursu. W momencie wydrukowania dyplomu 100% gwarancja satysfakcji przestaje obowiązywać. Aby skorzystać z opcji "100% gwarancja satysfakcji" należy pobrać formularz TUTAJ, wydrukować i wypełnić. Wydrukowany formularz rezygnacji należy wysłać na adres Agencja Foto Oko Szymon Zduńczyk, Ul. Porębskiego 68/7, 80-180 Gdańsk. Wpłacona kwota będzie zwracana do 10 dni roboczych od dostarczenia formularza zwrotu.

3. W przypadku wydania paragonu fiskalnego, paragon ten należy załączyć z formularzem zwrotów. W przypadku zgubienia paragonu, należy napisać oświadczenie o tym zdarzeniu (swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, co i kiedy zostało zakupione + informacja o otrzymaniu i zgubieniu paragonu).
4. Zakupiony voucher nie podlega zwrotowi i nie jest objęty 100% gwarancją satysfakcji. Organizator może, ale nie musi przepisać Uczestnika na inny kurs. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy to Organizator odwołuje zaplanowaną edycję kursu.

Postanowienia końcowe dotyczące wszystkich płatnych kursów

1. Na życzenie uczestnikowi wystawiana lub faktura. Zapotrzebowanie należy zgłaszać drogą mailową: kursy@foto-oko.pl .

2. Wszystkie ceny są cenami brutto. Organizator jest zwolniony z podateku VAT.

3. Wszystkie rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl .

4. Zapis uczestnika na kilka kursów na raz (przy wyborze opcji ze spotkaniami online) umożliwia wysłanie więcej zdjęć. Przy jednym kursie ilość ta wynosi 3, przy 2. kursach limit zdjęć wynosi 6 itd. Spotkania online są organizowane najczęściej razem. Zapis na wiele kursów nie gwarantuje podwojenia czasu trwania spotkań online.

5. Zdjęcia mogą być omawiane przez prowadzących zatrudnionych przez Organizatora.


Aktualizacja regulaminu: 12 lutego 2018