Polityka prywatności
i plików cookies

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

Definicje

Strony – strony internetowe dostępne pod adresami:
https://kursy.foto-oko.pl
https://akademia.foto-oko.pl
https://zdunczyk.com
https://zdunczyk.com/
http://foto-oko.pl

Organizator - Szymon Zduńczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Foto Oko, NIP: 741-190-28-54, REGON: 221586888; siedziba firmy: Gdańsk Ul. Porębskiego 68/7, kod pocztowy: 80-180, poczta Gdańsk lub jego pracownicy lub współpracownicy.

Uczestnik - osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.

Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego).

Polityka prywatności i plików cookies – niniejszy polityka prywatności, dostępna pod adresem: https://kursy.foto-oko.pl/polityka_prywatnosci.php


I. Administrator danych osobowych
My, Agencja Foto Oko Szymon Zduńczyk, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Porębskiego 68/7, kod pocztowy 80-180, poczta Gdańsk, e-mail: agencja@foto-oko.pl, telefon: +48 504-555-160, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

II. Cele i podstawy przetwarzania
Newsletter. Zapisując się do newslettera, przekazujesz nam swoje dane osobowe w postaci adresu e-mail oraz imienia, a my te dane przetwarzamy w celu przesyłania Ci newslettera i zwracania się w treści newslettera po imieniu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest w tym przypadku Twoja zgoda. Dane podane w formularzu zapisu do newslettera zostaną zapisane w bazie systemu mailingowego i będą w niej przechowywane przez czas funkcjonowania Agencji Foto Oko, chyba że wcześniej zrezygnujesz z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

Składanie zamówienia. Składając zamówienie, musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail. Możesz również podać dodatkowe dane, takie jak numer telefonu oraz informacje o prowadzonej działalności gospodarczej. Zawsze masz możliwość ich modyfikacji. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy. Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób płatności.

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Twoje dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji do 5 lat.

Faktury. Jeżeli w związku ze złożonym zamówieniem, wystawiamy Ci fakturę, to w tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

Zwroty i reklamacje. Jeżeli odstępujesz od umowy lub składasz reklamację, to przekazujesz nam dane zawarte w formularzu odstąpienia od umowy lub w formularzu reklamacyjnym, a ja te dane przetwarzam w celu realizacji procedury odstąpienia od umowy lub procedury reklamacyjnej.

Wystawienie dyplomu. Jeśli chcesz otrzymać dyplom ukończenia kursu, to musisz podać imię, nazwisko i numer PESEL. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wypełnienie obowiązku przesłania linka do testu wiedzy wynikającego z treści oferty. Dane te są przechowywane na serwerze przez okres trwania umowy z firmą dostarczającą usługę hostingową.

Czat. Korzystając z kontaktu za pomocą usługi czata - Messengera, możesz ale nie musisz podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz telefon. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Twoje dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu za pomocą czata przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Dane te są przechowywane na serwerze przez okres trwania umowy z firmą dostarczającą usługę czata lub 24 godziny jeśli wybierzesz opcję kontaktu bez logowania do usługi Messenger.

Konkurs. Wysyłając zgłoszenie na konkursy fotograficzne realizowane przez Organizatora musisz podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania i numer PESEL oraz zdjęcie mogace zawierać wizerunek sfotografowanej osoby. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda na wzięcie udziału w konkursach. Dane podane w zgłoszeniu zostaną zapisane w komputerze stacjonarnym Organizatora i będą w niej przechowywane do czasu prowadzenia fotograficznej działalności zarobkowej przez Organizatora.

IV. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu:
1. dhosting.pl Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa - w celu obsługi stron www i przechowywania danych osobowych na serwerze.
2. Getresponse Sp. z o.o., Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk - w celu realizacji zamówień i ich wysyłania do klientów.
3. Majewski Business Consulting Piotr Majewski, ul. Łańcucka 12a/8, 80-809 Gdańsk - w celu korzystania z systemu mailingowego Implebot, w ramach którego przetwarzane są dane subskrybentów newslettera.
4. IFIRMA SA, Grabiszyńska 241 B, 53-234 Wrocław - w celu korzystania z programu do fakturowania, w którym przetwarzane są dane osób, którym wystawiana jest faktura.
5. Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland - w celu kontaktu za pomocą usługi czata - Messengera.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
W przypadku korzystania z usługi czata, Twoje dane osobowe przekazywane są do Unii Europejskiej poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze znajdującym się na terenie Unii Europejskiej. Wynika to z faktu, że korzystamy z systemu usługi czata, którego dostawcą jest podmiot irlandzki. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach.

VI. Twoje prawa
Przysługuje Ci:
1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych.
3. Prawo do usunięcia danych. Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.
4. Ograniczenia przetwarzania danych. Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Sprzeciw "marketingowy” Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba Ze wykażemy, Ze podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też Ze Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format "csv" dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres Administratora Danych Osobowych wymienionego w punkcie I. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć zamówienie, otrzymać fakturę, zapisać się do newslettera, skontaktować ze mną, odstąpić od umowy, wziąć udział w konkursie lub złożyć reklamację.

VIII. Pliki cookies
Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Uczestnika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Uczestnika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Stron. Administrator informuje niniejszym Uczestnika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Uczestnika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Uczestnika może być utrudnione. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Uczestnika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Uczestnik.

IX. Inne technologie
Administrator informuje niniejszym Uczestnika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Stron:
1. Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
2. Kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Stron www.
3. Kod śledzenia Google Adwords – w celu zliczania zakupionych szkoleń.

X. Logi serwera
Korzystanie ze Stron wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m. in. adres IP Uczestnika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Uczestnik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Uczestnika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Niniejszy regulamin obowiązuje od 21 czerwca 2022

Polityka prywatności i plików cookies obowiązująca od dnia 26 lipca 2021 do 20 czerwca 2022