Regulamin

Definicje

Strony – strony internetowe dostępne pod adresami:
https://kursy.foto-oko.pl
https://zdunczyk.com
https://zdunczyk.com/
Organizator - Szymon Zduńczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Foto Oko, NIP: 741-190-28-54, REGON: 221586888; siedziba firmy: Gdańsk Ul. Porębskiego 68/7, kod pocztowy: 80-180, poczta Gdańsk lub jego pracownicy lub współpracownicy.
Uczestnik - osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,.
Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego).
Spotkanie online - Webinar, konferencja online - konferencja internetowa na platformie do transmisji dźwieku i obrazu oraz z możliwością udziału w czacie na żywo z recenzją prac nadesłanych przez Uczestników. Spotkania online są określone co do dnia i godziny oraz prowadzone są na żywo.
Kurs Wideo - szkolenie w postaci materiałów edukacyjnych w formie elektronicznej do pobrania, bez fizycznego nośnika.
Kurs Online - szkolenie w postaci materiałów edukacyjnych w formie elektronicznej do pobrania, bez fizycznego nośnika oraz Spotkań online.
Kurs - Kurs Wideo lub Kurs Online dostępny do nabycia na stronie internetowej: https://kursy.foto-oko.pl,
zawierający materiały szkoleniowe.
Ebook - książka elektroniczna w formacie PDF dostępna do nabycia na stronie internetowej: https://kursy.foto-oko.pl, zawierająca treść szkoleniową.
100% gwarancja satysfakcji - opcja zawarta w ofercie, umożliwiająca zwrot zakupionego kursu do 100 dni od dokonania zapłaty.
Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem:
https://kursy.foto-oko.pl/regulamin_kursu_fotografii.htm

Wymagania sprzętowe

Warunkiem koniecznym zakupu kursu i skorzystania z niego jest posiadanie komputera stacjonarnego lub laptopa z systemem operacyjnym i monitorem, przeglądarki internetowej, łącza internetowego z minimum 5 Mb przepustowością, głośników, adresu e-mail oraz oprogramowania pozwalającego na odtwarzanie filmów w formacie obrazu mp4 i dźwięku w formacie mp3 lub AAC, ponadto programu do otwierania plików PDF.

Bezpłatne kursy

1. Zapisy na bezpłatny kurs można dokonywać za pomocą formularza internetowego na Stronach Organizatora.

2. Aby skorzystać z darmowego Kursu fotografii Uczestnik musi podać swoje imię i adres e-mail. Adres e-mail jest niezbędny do wysłania poradnika/szkolenia/kursu, a imię do zwracania się po imieniu do Uczestnika.

3. Dane Uczestnika nie będą udostępniane publicznie i przekazywane osobom trzecim.

4. W każdej chwili Uczestnik może się wypisać się z darmowego kursu, klikacjąc w link umieszczony na końcu każdej wiadomości e-mail. Dane Uczestnika zostaną automatycznie skasowane w ciągu 7. dni.

5. Uczestnik zgadza się na to, że Organizator może wysyłać informację o płatnych i bezpłatnych Kursach fotograficznych i szkoleniach na podany adres e-mail Uczestnika. Szczegóły określa Polityka prywatnośći i plików cookies

6. Darmowe Kursy fotografii nie mają wsparcia technicznego. W sytuacji nie odebrania e-maila z darmowymmi materiałami edukacyjnymi, Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia formularza zapisu ponownie z podaniem innego adresu e-mail.

Płatne Kursy i Ebooki

Przebieg zapisu na kurs

1. Zapisy na kurs można dokonywać za pomocą formularza internetowego na Stronach Organizatora. Aby skorzystać z Kursu Uczestnik musi podać swoje imię i adres e-mail. E-mail Uczestnika jest niezbędny do wysłania zawartości Kursu, czyli linków do pobrania materiałów szkoleniowych. Za wysyłkę odpowiada automatyczny system informatyczny. Imię Uczestnika jest potrzebne do tworzenia spersonalizowanych wiadomości e-mail z zawartością Kursu. Kolejnym krokiem jest zaakceptowanie regulaminu i polityki prywatności oraz plików cookies oraz dokonanie płatności za pomocą bezpiecznej platformy płatniczej Dotpay. Po wykonaniu przelewu, na podany adrees e-mail, Uczestnik otrzymuje potwierdzenie wpłaty. Następnie Uczestnik dostaje wiadomość e-mail, w której zawarta jest treść Kursu do pobrania i dalsze instrukcje dotyczące uczestnictwa.

2. Wysyłkę Kursu realizuje system informatyczny (na podany w zamówieniu adres e-mail) w sposób automatyczny i nastepuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty Uczestnika. Organizator nie odpowiada za błędy skrzynki pocztowej Uczestnika. W przypadku braku wiadomośći e-mail z Kursem w skrzynce Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest do kontaktu z Organizatorem. Organizator w takiej sytuacji zobowiązuję się do ręcznej wysyłki zawartości kursu.

3. Niektóre Kursy można opłacić bez użycia platformy Dotpay za pomocą zwykłego przelewu. Aby to uczynić należy skontaktować się z Organizatorem w celu ustalenia niezbędnych szczegółów. Uczestnik otrzymuje pierwszą lekcje do 48 godzin od zaksięgowania kwoty na koncie Organizatora. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i wysłania wiadomości e-mail (którego organizator potwierdził) lub listu poleconego na adres organizatora z formułą: „Składając zamówienie akceptuję Regulamin oraz Politykę prywatności i plików cookies oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencję Foto Oko Szymon Zduńczyk (Ul. Porębskiego 68/7, Gdańsk) dla potrzeb realizacji procesu zapisu na kurs/zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mam prawo wglądu i poprawiania swoich danych.” Spełnienie tych dwóch warunków czyli opłacenie Kursu i wysłanie powyższej formuły jest konieczne aby Uczestnik mógł zapisać się na Kurs.

Przebieg zakupu Ebooków

1. Zapisy na kurs można dokonywać za pomocą formularza internetowego na Stronach Organizatora. Aby skorzystać z Ebooka Uczestnik musi podać swoje imię i adres e-mail. E-mail Uczestnika jest niezbędny do wysłania Ebooka. Kolejnym krokiem jest zaakceptowanie regulaminu i polityki prywatności oraz plików cookies oraz dokonanie płatności za pomocą bezpiecznej platformy płatniczej Paypro/Dotpay. Po wykonaniu przelewu, na podany adrees e-mail, Uczestnik otrzymuje potwierdzenie wpłaty. Następnie Uczestnik dostaje wiadomość e-mail, w której załączony jest Ebook.

2. Wysyłkę Ebooka realizuje Organizator (na podany w zamówieniu adres e-mail) w sposób ręczny do 48 godzin w dni robocze po zaksięgowaniu wpłaty Uczestnika. Zakupiony egzemplarz Ebooka opatrzony jest imieniem i nazwiskim Uczestnika. Organizator nie odpowiada za błędy skrzynki pocztowej Uczestnika. W przypadku braku wiadomośći e-mail z Ebookiem w skrzynce Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest do kontaktu z Organizatorem. Organizator w takiej sytuacji zobowiązuję się do ponownej wysyłki zakupionego Ebooka.

3. Niektóre Kursy można opłacić bez użycia platformy Dotpay za pomocą zwykłego przelewu. Aby to uczynić należy skontaktować się z Organizatorem w celu ustalenia niezbędnych szczegółów. Uczestnik otrzymuje pierwszą lekcje do 48 godzin od zaksięgowania kwoty na koncie Organizatora. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i wysłania wiadomości e-mail (którego organizator potwierdził) lub listu poleconego na adres organizatora z formułą: „Składając zamówienie akceptuję Regulamin oraz Politykę prywatności i plików cookies oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencję Foto Oko Szymon Zduńczyk (Ul. Porębskiego 68/7, Gdańsk) dla potrzeb realizacji procesu zapisu na kurs/zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mam prawo wglądu i poprawiania swoich danych.” Spełnienie tych dwóch warunków czyli opłacenie Kursu i wysłanie powyższej formuły jest konieczne aby Uczestnik mógł zapisać się na Kurs.

Przebieg kursu

Po opłaceniu Kursu uczestnik otrzymuję dostęp do materiałów edukacyjnych (wideo, nagrania audio, rysunki, teksty, linki do testu wiedzy i innych) na okres 100 dni oraz do Spotkań online na czas wyszczególniony w ofercie danego kursu. Materiały wideo muszą być pobrane przez Uczestnika. Pozostałe materiały edukacyjne również muszą być pobierane na lokalny dysk twardy i/lub wydrukowane przez Uczestnika.

Kurs składa się z lekcji teoretycznych i/lub instruktaży oraz ćwiczeń wideo, prac domowych (materiał wideo) i motywatorów (karteczek przypominajacych o pracy domowej). Linki do materiałów edukacyjnych wysyłane są drogą e-mailową. Uczestnik po pobraniu materiałów wideo wykonuje zawarte w nich ćwiczenia, drukuje motywatory i odrabia pracę domową, jeśli taka była zadana. Szczegóły programu kursu zawarte są w ofercie kursu. Raz w tygodniu organizowane są konferencje online. Uczestnik ma prawo wysłać do 3. zdjęć na jedno spotkanie online. Zdjęcia należy przesyłać drogą e-mailową na wskazany adres e-mail. Zdjęcia wysłane na inny adres mailowy nie będą omawiane. Prowadzący konferencję online dokonuje analizy nadesłanych zdjęć i na każde zdjęcie przeznacza minimum 3 minuty.

Zdjęcia powinny mieć w nazwie rodzaj kursu i temat ew. tutuł. Np. gdy pierwotnie zdjęcie nazwane było DSC_34892, zakupiony Kurs nazywa się ABC fotografii, bieżący temat to głębia ostrości a tytuł zdjęcia to Pejzaż kaszubski, należy zmienić nazwę pliku na przykład: ABC_fotografii_glebia_ostr_pejzaz_kaszubski_01. Zamiast zdjęć można zadać jedno zamkniete pytanie na jedno Spotkanie online dot. techniki fotografowania, doboru sprzętu. Istnieje możliwość obejrzenia bieżącego materiału wideo ze spotkania online. Wideo jest udostępniane na serwisie Youtube tylko Uczestnikom Kursu. Materiały wideo z wcześniejszych Spotkań online nie są udostępniane. Materiały te nie są poddawane montażowi wideo. Uczestnik nie może pobierać nagrań wideo z omówienia zdjęć.

W każdym momencie trwania Kursu Uczestnik ma prawo podejść do testu wiedzy i otrzymać dyplom ukończenia Kursu. Link do testu wiedzy jest czynny przez 100 dni od dnia zapisu na dany Kurs i po tym czasie traci ważność. Test wiedzy jest bezpłatny. Każda poprawka testu wiedzy jest płatna i wynosi 17zł brutto. Dyplomy nie są zapisywane w systemie informatycznym Organizatora. Uczestnik jest zobowiązany do pobrania i wydrukowania dyplomu. Należy odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 60% pytań zawartych w teście wiedzy. Natychmiast po zdaniu testu wiedzy drukowany jest elektroniczny dyplom (plik w formacie PDF), który Uczestnik musi pobrać. Dyplom jest zaświadczeniem ukończenia kursu spełniajacym wymagania rozporządzenia MPiPS z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. nr 177 poz. 1193, z późn. zm.). Oznacza to, że majac taki dyplom Uczestnik może ubiegać się np. o dofinansowanie z urzedu pracy. Aby podejśc do egzaminu i otrzymać dyplom Uczestnik musi podać imię i nazwisko oraz nr PESEL będący uwiarygodnieniem Uczestnika. Dyplom należy wydrukować na papierze formatu A4 we własnym zakresie.

Gdy Uczestnik wykupił Kurs z możliwością omówienia jego zdjęć, zobowiązany jest do uczestnictwa zgodnie z harmonogramem podanym w ofercie kursu bez możliwości przesunięcia terminu rozpoczęcia udziału w Kursie. Jeśli Uczestnik przystąpił do udziału w Spotkaniach online z opóźnieniem np. 2. tygodniowym, musi się liczyć z bezpowrotną stratą do 2. spotkań online.

Kursy są oferowane w wersji elektronicznej, czyli bez fizycznego nośnika np. DVD.

Materiały wideo, test wiedzy i inne materiały szkoleniowe dostępne będą do 100 dni od momentu zaksiegowania wpłaty. Po tym czasie Uczestnik traci prawo do pobierania materiałów edukacyjnych.


W cenę Kursu nie jest wliczona konsultacja telefoniczna lub e-mailowa. Uczestnik może zgłosić jedynie błędy i braki w Kursie.

Prawa i obowiązki Uczestnika

1. Uczestnikowi przysługuje prawo do:
a) pobrania i przechowywania materiałów edukacyjnych zawartych w zakupionym Kursie;
b) uczestnictwa w Spotkaniach online z oceną prac w zakresie przewidzianym w ofercie;
c) otrzymania linka do testu sprawdzającego wiedzę Uczestnika w formie online, po którym Uczestnik ma obowiązek pobrać dyplom ukończenia kursu w formacie PDF.
2. Uczestnik zobowiązany jest do:
a) spełnienia wymogów dotyczących sprzętu oraz infrastruktury teletechnicznej niezbędnych do poprawnego odbioru zakupionego kursu;
b) samodzielnego zdania testu wiedzy;
c) przestrzegania zasad niniejszego regulaminu i dobrych obyczajów na spotkaniach online z recenzją zdjęć;
d) uzyskania niezbędnych zgód umożliwiających przesłanie zdjęcia na Spotkanie online z omówieniem zdjęć. Uczestnik oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do zdjęć i/lub prawa do wizerunku fotografowanych osób widniejących na zdjęciach;
e) nie dokonywania modyfikacji treści Kursu.

Licencja

1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały udostępniane mu w ramach uczestnictwa w Kursach stanowią wyłączną własność intelektualną Organizatora i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
2. Uczestnik zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawartą w nich treść wyłącznie do użytku osobistego, do nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Organizatora. Wszelkie przekazywanie lekcji wideo oraz zdjęć osobom trzecim, udostępnianie publiczne za pomocą programów komputerowych, umieszczanie na jakichkolwiek portalach, wypożyczanie, publiczne odtwarzanie i w szczególności przesyłanie mailem jest zabronione.
3. Uczestnik ma prawo do pobrania i zapisywania materiałów edukacyjnych zawartych w zakupionym Kursie na swoich urządzeniach elektronicznych: komputerze, laptopie, palmtopie, tablecie, smartfonie, telewizorze, odtwarzaczu MP4 oraz przechowywania ich na czas nieokreślony.
4. Materiały edukacyjne kursu nie mogą być odsprzedawane cząstkowo lub w całości.
5. W razie naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Organizator może dochodzić od Uczestnika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikłe z jego naruszenia.

Prawa i obowiązki Organizatora


1. Organizator zobowiązany jest do:
a) rzetelnego wykonania usługi zawartej w ofercie zakupionego kursu i Regulaminie na rzecz Uczestnika.
2. Organizator ma prawo do:
a) udostępniania omówionych zdjęć wysłanych przez Uczestnika na spotkaniu online w materiale filmowym dostępnym dla innych uczestników kursów do 6. dni od daty realizacji spotkania online, b) zaniechania omówienia zdjęć online wysłanych przez Uczestnika w przypadku uznania, że zdjęcia naruszają prawa osób trzecich lub są wbrew zasadom dobrych obyczajów.

Reklamacje i zwroty

1. Uczestnik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej z Organizatorem umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy wysyłajac rezygnację na adres Organizatora lub pocztą elektroniczną. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o:
a) świadczenie usługi, jeżeli Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Uczestnika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora, utraci prawo odstąpienia od umowy dotyczącej usługi realizacji Kursu online;
b) dostarczanie treści cyfrowych w postaci Kursu Wideo, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2. Jeśli oferta dopuszcza taką możliwość, Uczestnik ma możliwość zrezygnowania z kursu (100% Gwarancja Satysfakcji) i otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty. Termin możliwości zwrotów kursu wynosi do 100 dni od momentu zaksięgowania wpłaty. Możliwość zwrotu Kursu nie dotyczy sytuacji, gdy uczestnik zdał test sprawdzający wiedzę i otrzymał wydrukowany elektronicznie dyplom ukończenia Kursu. W momencie wydrukowania dyplomu 100% Gwarancja Satysfakcji przestaje obowiązywać. Aby skorzystać z niniejszej opcji należy pobrać formularz TUTAJ, wydrukować i wypełnić. Wydrukowany formularz rezygnacji należy wysłać na adres Agencja Foto Oko Szymon Zduńczyk, Ul. Porębskiego 68/7, 80-180 Gdańsk lub przesłać skan lub czytelne zdjęcie wypełnionego dokumentu na adres mailowy: kursy@foto-oko.pl Wpłacona kwota będzie zwracana do 10 dni roboczych od potwierdzenia dostarczenia formularza zwrotu przez Organizatora.

Postanowienia końcowe

1. Na życzenie Uczestnikowi wystawiana jest faktura. Zapotrzebowanie należy zgłaszać drogą mailową: kursy@foto-oko.pl

2. Wszystkie ceny są cenami brutto. Organizator jest zwolniony z podatku VAT.

3. Wszystkie rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl .

4. Zapis uczestnika na kilka Kursów na raz (przy wyborze opcji ze Spotkaniami online) umożliwia wysłanie większej liczby zdjęć. Przy jednym kursie liczba ta wynosi 3, przy 2. kursach limit zdjęć wynosi 6 itd. Spotkanie online jest jedno dla wszystkich Kursów i jest organizowane raz w tygodniu. Zapis na wiele Kursów nie daje możliwośći zwielokrotnienia liczby spotkań online. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu Spotkania online. O tym fakcie Uczestnik zostanie poinformowany najpóźniej w dniu planowanego spotkania online.

5. Na Spotkaniu online, zdjęcia Uczestnika mogą być omawiane przez współpracowników zatrudnionych przez Organizatora.

6. Kursy wideo są produktem elektronicznym podlegającym prawom autorskim i nie są dostępne do nabycia w krajach Unii Europejskiej, poza Polską. Jeśli Uczestnik obecnie przebywa w jednym z krajów UE, to nie może nabyć tego kursu. Uczestnik może wybrać Kurs online, nie będący produktem elektronicznym, a usługą. System informatyczny blokuje płatności jeśli IP Uczestnika jest z obszaru UE. Jeśli Uczestnik przebywa w Polsce i w każdym innym kraju poza UE, może nabyć każdy dowolny Kurs. Takie działanie Organizatora jest zgodne z prawem i reguluje je art. 1 p. 5 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/302 z dnia 28 lutego 2018 r.

Odpowiedzialność za wady

Organizator ma obowiązek dostarczyć Uczestnikowi Kurs wolny od wad. Organizator jest odpowiedzialny względem Uczestnika, jeżeli Kurs ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). Jeżeli Uczestnik stwierdzi wadę Kursu, powinien poinformować o tym Organizatora, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. Uczestnik może kontaktować się z Organizatorem, wysyłając wiadomość e-mail na adres: kursy@foto-oko.pl . Organizator ustosunkuje się do składanej przez Uczestnika reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

Polityka prywatności i plików cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem:
https://kursy.foto-oko.pl/polityka_prywatnosci.php

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość: - zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, - zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, - skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl . Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr . Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Terminy

Uczestnik ma 100 dni od daty zapisu na pobranie Kursu i wypełnienie testu wiedzy. Po tym czasie traci tę możliwość.
Spotkania Online organizowane są co wtorek o godz. 20.00 i trwają przez 6 kolejnych tygodni od momentu zapisu. Po tym czasie Uczestnik nie może brać udziału w Spotkaniach online. Zdjęcia na Spotkania Online należy dostarczyć na specjalną skrzynkę e-mailową do każdego wtorku do godz. 18.00. (Liczy się czas odbioru zdjęć przez Organizatora.). Po tym terminie zdjęcia przechodzą na kolejne Spotkanie online. Materiał wideo nagrany podczas Spotkania online jest dostępny przez 6 kolejnych dni od daty Spotkania online.

Spotkanie Online może być odwołane w przypadku braku nadesłanych zdjęć.

Wysyłka zakupionego ebooka realizowana jest w dni robocze do 48 godzin od zaksięgowania wpłaty Uczestnika. Wszystkie terminy mogą ulec zmianie o czym Uczestnik zostanie poinformowany przed zakupem na pasku informacyjnym wyświetlającym się na Stronach zakupowych.
Niniejszy regulamin obowiązuje od 11 stycznia 2023